Cabaret komt terug in 2023!

donderdag 18 november 2021 om 20:58 uur

Beste cabaretliefhebbers,

Er is weer cabaret nieuws!
Het cabaret komt terug in 2023!!! Huh, 2023? Is dat een typefout?
Nee, dat is geen typefout, maar wel iets waar wij ons als organisatie van het cabaret enorm op verheugen.
Het Stella Maris Cabaret is wat ons betreft een traditie die we in leven moeten houden en daar willen wij ons hoe dan ook voor inzetten.

Met de onzekerheden die deze tijd met zich meebrengt hebben we besloten om ál onze pijlen te richten op februari 2023.
Dan komt het Stella Maris Cabaret terug en staan we weer vol trots en nieuwe energie op de bühne, in de zaal, achter de bar, in de kleedkamer, bij de techniek of op een andere plek van het cabaret te genieten.

Als productieteam hebben we bedacht dat we vanaf NU gaan starten met de voorbereidingen. Al voor de zomervakantie vindt er een cabaretfeest plaats waarbij ook de titel bekend wordt gemaakt voor het nieuwe cabaret.
Waar we het creatieve team aan jullie kunnen voorstellen en waar we de aftrap geven voor het cabaretseizoen van 2022/2023.

Belangrijke data die jullie in ieder geval moeten noteren zijn:
11 juni 2022: Cabaretfeest (locatie en tijdstip nader te bepalen)
15 en 16 oktober 2022: Auditieweekend
5 en 6 november 2022: Eerste repetitieweekend
3, 4, 5, 10, 11 en 12 februari 2023 cabaret! Ouderwets, 8 voorstellingen!

Hopelijk willen jullie, net als wij, dat het cabaret zoals wij dat al jaren hebben neergezet, blijft bestaan.

In de voorbereiding naar 2023 zullen we in contact met je treden om jouw aandeel binnen de organisatie te bespreken.

Wij hebben er in ieder geval weer zin in!

Hartelijke groeten,

Namens de hele organisatie van het Stella Maris Cabaret,

Roel Op den Kamp

Cabaret 2021

vrijdag 15 januari 2021 om 20:40 uur

Beste cabaretliefhebbers,

Graag informeert de organisatievan het Stella Maris Cabaret jullie via deze manier over een tweetalcabaretgerelateerde zaken.

We hebben goed en slecht nieuws omhet maar zo te zeggen.

Het slechte nieuws is dat we op 14januari jl., tijdens een vergadering tussen het productieteam en hetcreatieve team, hebben besloten om het cabaret van 2021 af te blazen.
We hebben lang het idee gehad om een voorstelling te maken waarbij het publiek,in kleine groepjes, door het hele schoolgebouw, korte scènes te zien kreeg enop die manier de hele voorstelling kon aanschouwen.

Het creatieve team had deze voorstelling voor een groot deelal uitgedacht en er werd ook al voor gerepeteerd. Het idee dat zij hadden pastebinnen de, tot dan toe geldende, maatregelen.
Toen de regels vlak voor de kerstvakantie werden aangescherpt en derepetitietijd daardoor gereduceerd werd, hebben we het gehad over demogelijkheden voor iets als een huiskamerconcert.

Nu de lockdown wordt verlengd en de 1,5 meter tussenleerlingen weer gegarandeerd moet worden, wordt het haast onmogelijk om opkorte termijn de draad weer op te pakken.
Dat heeft ons dus doen besluiten om, met pijn in het hart,definitief een streep te zetten door het cabaret van 2021.

Om toch nog een positieve draai te geven aan dit heleverhaal kan ik melden dat de videoploeg de voorstelling van afgelopen jaarhelemaal klaar heeft.
Graag willen zij deze voorstelling via een livestream en eenchatverbinding presenteren op 30 januari, normaliter zou dit het eerstecabaretweekend zijn geweest.
Over het hoe en wat van dezeonline bijeenkomst, voor alle deelnemers van het afgelopen jaar, informeren wejullie in een apart bericht op onze site en de sociale media.
Het is voor iedereen eenteleurstelling dat 2021 de boeken in zal gaan als een jaar zonder Stella MarisCabaret.

We willen graag iedereen bedankendie dit jaar, wellicht tegen beter weten in, de moeite heeft gedaan om dit heleproject op te pakken.

Eén ding weten we in ieder gevalzeker, in 2022 staat er wel weer een gloednieuw cabaret op de planken.
Hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij!

Hartelijke groeten,

Namens de hele organisatie van het Stella Maris Cabaret,

Roel Op den Kamp

Inschrijving cabaret 2021

vrijdag 16 oktober 2020 om 09:14 uur

Beste leerlingen en medewerkers,

Zoals jullie waarschijnlijk al vermoedden, is het de komendeeditie van het cabaret waarschijnlijk niet mogelijk om in grote getale publiekte ontvangen. Sterker nog: we moeten het waarschijnlijk in heel kleingezelschap proberen te doen en later in het jaar (april 2021).

Toch willen we de traditie graag in stand houden, zeker ook omdatvelen ook wel enigszins verslaafd zijn geraakt aan hetStella-Maris-Cabaret-gevoel.

We hebben daarom gezocht naar een manier om muziek, zang, dans,tekst en toneel zo te combineren dat we met de ingrediënten van de afgelopenjaren een volwaardige kleinschalige voorstelling kunnen maken die én recht doetaan de traditie én op een compleet andere manier ingestoken wordt: we maken vande hele school ons eigen pretpark of, beter nog, onze eigen crime scene.

We spelen een voorstelling door de gehele school én het publiekloopt met ons mee. Uit alle hoeken en gaten van het gebouw worden allemaallosse onderdelen aan elkaar gesmeed tot één spannende who-done-it.

Uit elke kast kan een lijk vallen. Wat te denken van een amoureuzevrijage in het OLC? Een moordpartij in D2B? Of een stiekeme escape via een touwuit de optopping? Allemaal aan elkaar geregen, gezongen en gedanst tot eenlopende voorstelling van vijf kwartier (inclusief drankje waarschijnlijk ooknog, als het kan bij romantisch kaarslicht en pianomuziek).

Daarvoor hebben we jullie wel nodig, dus … kun je zingen? Dansen?Toneelspelen? Speel je een muziekinstrument? Xylofoon? Piano? Souzafoon? Kun jekickboxen? Of iets anders wat anderen niet kunnen? Meld je dan nu aan voor dezeop afstand meest bijzondere editie van het Stella Maris Cabaret.

Maak ook als je achter de schermen wil werken, hebben we je nodig.Er moeten filmpjes gemaakt worden, zodat er op alle schermen in school iets tezien zou kunnen zijn. Spullen moeten op hun plek staan. Allerlei zwijgendescènetjes vereisen rekwisiteurs.

Of in het kort: we kunnen iedereen gebruiken om op afstand hetmeest bekende cabaret van Zuid-Limburg te blijven.

Wil je meedoen vóór de schermen (toneel, dans, instrumenten, …) ofdeelnemen aan de rekwisieten? Meld je dan zo snel mogelijk aan voor de auditiesop zaterdag 31 oktober via ditinschrijfformulier. Enkele dagen van tevoren krijgje dan een tijdsblok (circa 45-60 minuten) toegestuurd waarop we je op schoolverwachten.

Wil je meedoen achter de schermen (techniek, video, decor,catering, grime, …)? Meld je dan ook aan via dit inschrijfformulier. De ploeghoofden zullen dan na 31 oktober contact opnemen om degevolgen voor jullie ploegen dit jaar te bespreken.

Titel cabaret 2020: De Gloriëtte 2.0

woensdag 4 december 2019 om 10:25 uur

Café de Vergane Glorie heeft zijn beste tijd gehad. Sluiting lijkt onvermijdelijk,

totdat entrepreneur Barry Bartels het café nieuw leven inblaast. Met zijn aanstekelijke

enthousiasme tovert hij de saaie volkskroeg om tot een plek waar wordt gelachen, gedanst en gezongen.
Van stamgasten tot politici, van leraren tot dorpsbewoners, iedereen komt langs

in deze wereld in het klein. Met een geheel nieuw decor, scherpe sketches, strakke dansen en

pakkende zang onder leiding van onze eigen band neemt het Stella Maris Cabaret 2020 u mee

in een avond vol verrassingen.

Doe je auditie? Hier vind je de monoloog!

dinsdag 29 oktober 2019 om 18:17 uur

MONOLOOG: ‘’Wat een leven’’

Studeeronderstaande monoloog in. Enkele regieaanwijzingen zijn gegeven. Voor de restmag je zelf bepalen welke emoties, stemgebruik, rekwisieten, … je gebruikt.

A = auditant

P= publiek (jury)

(komt op en gaat zitten)

A: Zo! Dus…hoe gaat het met u?

(kijkt publiek in)

A: Ik vroegdus: hoe gaat het met u?

P: Met onsgaat het goed!

A: Hmm ja,fijn voor u. Want met mij gaat het helemáál niet goed!

(staatop) Het gaat met mij namelijk nooit goed! Ik heb al zoveel moeten doen

en nooit is het een keer af. Mijn moederdie dan weer roept: ‘’Heb je je tanden

gepoetst? Straks ruik je nog naar knoflookals je die auditie hebt.’’ Gek word ik ervan!

Ik heb al zoveel moeten doen, niet eens detijd gehad om mijn tanden te poetsen!

(pauze, gaat zitten)

A: Ik wordgek van dat mens. Probeer je even rustig je bio bij te werken tijdens het

schijten en hopla: ‘’Zo ga je dat niethalen (naam auditant), je komt te la-haat!’’

(pauze)

A: Alsof mijdat wat boeit. Ik had er sowieso al geen zin in. Cabaret 2020, who cares!

Ik bedoel, kom op, ik ben een puber. Watkan mij dat schelen! Ik wil ook wel eens

tijd om gewoon te netflixen, te chillen,mijn huiswerk goed te maken. Ik vind een

optimale relatie met de werknemer belastmet het onderwijs van grote importantie.

Dus…

A: Ik weetniet hoe dit verder moet, hoor… Is dit dan het puberleven? Er zitten echt

maar 24 uur in een dag en die wil je goedbesteden, toch? Een goede nachtrust

is cruciaal. Daarna, rond een uur oftwaalf tijd voor frikandellenbroodjes en dan

lekker met de poten languit op de bankgamen. Heer-lijk!

(pauze, nu opeens boos)

A: Maarja,dat is ons kennelijk niet gegeven! Het is werkelijk ongepermitteerd wat

ze hier in dat strafkamp van ons vragen!Het is, het is… Grrrr!

P: Zeg (naamauditant), hoe gaat het eigenlijk met je?

A: (schrikt) Oh nee, geweldig! Ja, nee top!Leuk dat je het vraagt!

Stella Maris Cabaret 2020

woensdag 23 oktober 2019 om 15:12 uur

Beste allemaal,

Het Stella Maris College en het Cabaret zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van enkele ontwikkelingen en de opstart van het Stella Maris Cabaret 2020.

Als school zitten we in een pittige periode waarin de blik vooral vooruit is gericht. Er wordt keihard gewerkt om de school en het onderwijs weer op orde te krijgen. Het Stella Maris Cabaret is echter al meer dan 50 jaar onderdeel van deze school en voor veel leerlingen één van de hoogtepunten van het schooljaar. Daarom hebben we besloten ook dit jaar een cabaret te realiseren.


Aangezien veel zaken binnen de schoolorganisatie tegen het licht worden gehouden, leek ons dit echter een goed moment om ook het cabaret eens aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Het cabaret is de afgelopen jaren onder professionele artistieke leiding uitgegroeid tot een voorstelling van formaat.Om dit niveau te bereiken, werd er vele weekends intensief gerepeteerd en werkte een grote ploeg aan de complexe organisatie van dit grootschalige evenement. In deze tijden geen vanzelfsprekende investering van tijd en middelen. Daarnaast is de schoolleiding van mening dat het cabaret weer meer vanuit school gedragen moet worden. De afgelopen jaren lag de organisatie voornamelijk in handen van mensen die niet werkzaam waren op onze school.


Na een eerste overleg met ouders, oud-leden van het productieteam en collega’s hebben we besloten dat we dit jaar een cabaret realiseren, maar voor een ietwat andere opzet kiezen. Daarnaast willen we het aantal voorstellingen en de repetitietijd in weekends reduceren.

De nieuwe opzet ziet er als volgt uit. Leerlingen kunnen op zondag 3 november auditie doen. De audities zijn bedoeld om leerlingen de kans te geven hun talent(en) op het podium te laten zien. Dit kan binnen de traditionele disciplines toneel, muziek (zang of instrument) en dans, maar alles daarbuiten is ook mogelijk. Via deinschrijfmodule die binnenkort op de site verschijnt, kunnen deelnemers aangeven wat ze op de planken zullen brengen. Een (zelfgeschreven) sketch, een nummer als rockband, een dans, … Denk vrij! De werving voor de technische en ondersteunende ploegen volgt in december.

Na de audities maakt het creatieve team, bestaande uit enkele docenten, een selectie en wordt er een revue-achtige voorstelling ontworpen. De voorstelling zal bestaan uit ideeën vanuit de audities en ideeën die het team van docenten en leerlingen verder ontwikkelt. De repetities van de diverse disciplines zullen in eerste instantie na schooltijd plaatsvinden. Pas in januari gaan we ook een dag in het weekendgebruiken om alles aan elkaar te plakken. De voorstellingen zullen plaatsvinden in het weekend voor carnaval (14 t/m 16 februari). Voor dit jaar gaan we terug naar 1 weekend met 4 voorstellingen.


Het team dat nu aan de slag gaat met het cabaret heeft al vele jaren ervaring met de organisatie ervan. Leerlingen zullen merken dat deze editie op een andere manier wordt aangepakt dan ze wellicht gewend zijn. We zijn er echter van overtuigd dat we op deze manier een cabaret neer kunnen zetten dat het voortbestaan van deze traditie waarborgt.

Sneakpeak van Cabaret 2019 + Koop je kaarten!

woensdag 16 januari 2019 om 20:13 uur

Ook in 2019 brengt het Stella Maris Cabaret weer een voorstelling vol live muziek, zang, dans en toneel. Dit jaar staat het Cabaret met de titel ‘Well Done’ in het teken van de nieuwste trend op onderwijsgebied; namelijk het behalen van het zo fel begeerde certificaat ‘Gezonde School’. De catering biedt leerlingen en docenten in samenwerking met de Universiteit van Maastricht milieuvriendelijk kweekvlees aan, in plaats van de ongezonde vette hap. Maar deze stap zorgt voor grote ophef bij de veeboeren uit Groot Meerssen. Zij vrezen voor het voortbestaan van hun koeien, en dus hun broodwinning, en willen koste wat kost het kweekvlees uit de school weren. De lokale pers gaat zich ermee bemoeien en zelfs de landelijke politiek meldt zich. Kortom, het Stella Maris Cabaret staat ook nu weer garant voor een onvergetelijke avond uit!

De toneel-, dans- en koorrepetities zijn in volle gang, de leerlingen en docenten hebben er weer veel zin in. Voor en achter de schermen zijn meer dan 200 leerlingen en vrijwilligers bezig om de voorstelling tot een succes te maken; van licht, geluid, rekwisieten tot catering en grime. Onder leiding van regisseuse Gwen Moust wordt in de aula van Stella Maris College te Meerssen weer een voorstelling neergezet waar meer dan 3000 bezoekers van kunnen komen genieten. Het Cabaret zal plaatsvinden in de weekenden van 15, 16, 17 februari en 22, 23, 24 februari.

De kaartverkoop loopt ook dit jaar weer via www.stellamariscabaret.nl. Hier zijn ook de nieuwe voorwaarden te vinden met betrekking tot gereserveerde plaatsen, het vernieuwde Theatercafé, parkeerplekken en meer.

TICKETVERKOOP 52e Stella Maris Cabaret 2019 "Well Done" is gestart!

woensdag 5 december 2018 om 09:44 uur

Vandaag, op pakjesavond, kun jij nog snel een cadeau scoren voor vanavond...
want de kaartverkoop voor het 52e (!) Stella Maris Cabaret 2019 "Well Done" is van start gegaan!

Dit jaar zijn er een hoop nieuwe voorwaarden ingevoerd.
Zo reserveer jij jouw gewenste plek direct bij het bestellen van je ticket! Op deze manier kun je voor de voorstelling nog genieten van een heerlijk drankje in ons Theatercafé!
Als je er nu snel bij bent, kun je een early bird ticket scoren met maar liefst 10% korting!
De ingang van het cabaret is verplaatst en zal komend jaar de hoofdingang worden.
En nog meer.... Lees hier de voorwaarden nog aandachtig door en bestel vervolgens jouw ticket voor het Cabaret!
Het belooft weer een spetterende en professionele show te worden, met een mix van zang, dans, sketch en spel!

Bereid je voor.... op Stella Maris Cabaret 2019 "Well Done"!
Zien wij je daar?!

Even voorstellen: het nieuwe Productieteam!

donderdag 5 juli 2018 om 19:58 uur

Gelukkig mogen we met veel plezier weer gaan werken aan een nieuwe cabaretvoorstelling voor 2019. Via de social media kanalen kwamen vele blije en opgeluchte reacties op dit nieuws.

Het voortbestaan van het cabaret is mogelijk door het vormen van een nieuw productieteam. Sinds dit jaar schuiven vier nieuwe leden aan die met veel plezier en enthousiasme aan het cabaret zullen gaan werken zodat deze traditie kan voortbestaan. De eerste vergaderingen zijn al geweest dus het belooft weer veel goeds.

Van links naar rechts stellen we aan jullie voor, het PT vanaf nu: Joppe van Gisbergen, Iris Hollands, Laura Wilbers, Jacques van Loo, Thomas Brune en Harold Limpens.

STELLA MARIS CABARET 2019 GAAT DOOR!

donderdag 5 juli 2018 om 19:45 uur

In de afgelopen maanden stond het Stella Maris Cabaret flink onder druk; zou de traditie wel door kunnen gaan?
Mede door alle cabaretliefhebbers die zich hebben ingezet door de petitie te tekenen, en door de inzet van vier nieuwe leden van het Producieteam, zijn wij trots om te vermelden dat het Stella Maris Cabaret in 2019 gewoon door kan gaan!

Alle teams gaan weer hard aan de slag met het voorbereiden van tekst, dans, zang en meer.
Sta jij te springen om weer deel te nemen aan een spetterende voorstelling? Vergeet je niet in te schrijven voor één van de groepen. Datums voor de audities zijn terug te vinden op de homepagina van deze website.

Ook dit cabaret wordt weer een voorstelling om niet te missen! Wij hebben er zin in!

Cabaret Nieuws

Belangrijk cabaretnieuws vind je op deze nieuwspagina. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes, foto's
en video's!