Cabaret 2021

vrijdag 15 januari 2021 om 20:40 uur

Beste cabaretliefhebbers,

Graag informeert de organisatievan het Stella Maris Cabaret jullie via deze manier over een tweetalcabaretgerelateerde zaken.

We hebben goed en slecht nieuws omhet maar zo te zeggen.

Het slechte nieuws is dat we op 14januari jl., tijdens een vergadering tussen het productieteam en hetcreatieve team, hebben besloten om het cabaret van 2021 af te blazen.
We hebben lang het idee gehad om een voorstelling te maken waarbij het publiek,in kleine groepjes, door het hele schoolgebouw, korte scènes te zien kreeg enop die manier de hele voorstelling kon aanschouwen.

Het creatieve team had deze voorstelling voor een groot deelal uitgedacht en er werd ook al voor gerepeteerd. Het idee dat zij hadden pastebinnen de, tot dan toe geldende, maatregelen.
Toen de regels vlak voor de kerstvakantie werden aangescherpt en derepetitietijd daardoor gereduceerd werd, hebben we het gehad over demogelijkheden voor iets als een huiskamerconcert.

Nu de lockdown wordt verlengd en de 1,5 meter tussenleerlingen weer gegarandeerd moet worden, wordt het haast onmogelijk om opkorte termijn de draad weer op te pakken.
Dat heeft ons dus doen besluiten om, met pijn in het hart,definitief een streep te zetten door het cabaret van 2021.

Om toch nog een positieve draai te geven aan dit heleverhaal kan ik melden dat de videoploeg de voorstelling van afgelopen jaarhelemaal klaar heeft.
Graag willen zij deze voorstelling via een livestream en eenchatverbinding presenteren op 30 januari, normaliter zou dit het eerstecabaretweekend zijn geweest.
Over het hoe en wat van dezeonline bijeenkomst, voor alle deelnemers van het afgelopen jaar, informeren wejullie in een apart bericht op onze site en de sociale media.
Het is voor iedereen eenteleurstelling dat 2021 de boeken in zal gaan als een jaar zonder Stella MarisCabaret.

We willen graag iedereen bedankendie dit jaar, wellicht tegen beter weten in, de moeite heeft gedaan om dit heleproject op te pakken.

Eén ding weten we in ieder gevalzeker, in 2022 staat er wel weer een gloednieuw cabaret op de planken.
Hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij!

Hartelijke groeten,

Namens de hele organisatie van het Stella Maris Cabaret,

Roel Op den Kamp

Cabaret Nieuws

Belangrijk cabaretnieuws vind je op deze nieuwspagina. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes, foto's
en video's!